SOCIAL LEARNING – czyli dlaczego lepiej uczyć się z innymi?

Social learning to uczenie się wśród ludzi i od ludzi,to rozwój w naturalnym, społecznym kontekście.

Temat ten jest dziś bardzo na czasie, aczkolwiek teoria społecznego uczenia się wywodzi się z lat 70-tych, opisał ją kanadyjski psycholog Albert Bandura. Zgodnie z jej założeniami uczymy się poprzez obserwowanie zachowań i konsekwencji tych zachowań u innych ludzi oraz naśladowania tych, co do których mamy przypuszczenie, że umożliwią nam osiągnięcie naszych osobistych celów.

Mamy to szczęście, że dziś przestrzeń do kontaktów społecznych nie jest niczym ograniczona. Bez większego problemu znajdziemy ludzi podzielających nasze zainteresowania i pasje. W przypadku social learningu nie ma znaczenia czy płaszczyzną, na której się spotkamy będą warsztaty stacjonarne, kurs online czy w grupa na Facebooku.

Główną zaletą uczenia się w grupie są dynamiczne interakcje pomiędzy ludźmi.

Dzięki nim, zadając pytanie dotyczące problemu, z którym borykamy się np. w pracy w nieporównywalnie krótszym czasie możemy otrzymać propozycje rozwiązań, niż jakbyśmy szukali ich na własną rękę, np. przeglądając literaturę.

Bogactwo i różnorodność doświadczeń ludzi, którymi się otaczamy stanowi realną wartość dla naszego rozwoju. Warto mieć tego świadomość, a potem celowo poszukiwać i budować wokół siebie społeczność ludzi podzielających nasze zainteresowania i zmierzających w tym samym kierunku.

Social learning przybiera najczęściej nieformalny charakter. Efektywność nauki w tym modelu zależy w dużej mierze od tego, czy procesy zachodzące w grupach są ukierunkowane na wcześniej określony cel. W związku z tym, w społecznościach ważną rolę pełni moderator, który mając na uwadze cel, odpowiednio pokieruje procesem wzajemnego uczenia się.

social learning

Jak wygląda social learning w praktyce?

Zapytałam uczestników grupy „Jak się uczyć online” o to z kim i od kogo uczą się najczęściej oraz jakie korzyści daje im social learning. Odpowiedzi skupiły się wokół 4 nurtów:

  • Podążanie za ekspertami w danej dziedzinie.  Michał napisał, że podświadomie poszukuje lokalnych ekspertów i zadaje im pytania. Podzielam zdanie Michała, jeśli taki człowiek chętnie dzieli się swoim doświadczeniem to chyba nie ma łatwiejszej i szybszej drogi do tego, żeby osiągać kolejne poziomy w swoim rozwoju.
  • Uczestnictwo w grupach eksperckich. Obecność w grupach (np. grupach na Facebooku skupionych wokół konkretnego tematu) sprzyja podnoszeniu świadomości w danej dziedzinie. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami umożliwia spojrzenie na dany problem z innej perspektywy. Ponadto, udział w grupach tematycznych, dyskusje i wymiana poglądów powodują, że rodzą się nowe pytania i przestrzeń do poszukiwań, a przecież właśnie poszukiwanie odpowiedzi na pytania sprawia, że się rozwijamy.
  • Obserwacje trendsetterów i naśladowanie mechanizmów ich działań, które doprowadziły ich do miejsc, w których są dzisiaj to sposób Karoliny na social learning. Jak mówił Robert Kiyosaki „Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”. Takie podejście pozwala nam uniknąć błędów i szybciej osiągnąć założone cele.
  • Uczenie się od innych na zasadzie naśladownictwa i coachingu – to natomiast Ani podejście do social learnirngu. Możliwość omówienia z kimś swoich pomysłów czy już nawet samo zwerbalizowanie planów i kierunków działań pomaga zweryfikować nasze założenia, a w razie potrzeby przedefiniować je na nowo.
social learning

Co dla mnie jest największą wartością social learningu?

Mobilizacja i bezpośrednie interakcje z innymi ludźmi.  Zauważyłam, że w grupie łatwiej zmotywować się do działania, a publicznie złożona deklaracja ma większą szansę na realizację. Uczę się dla siebie, ale obecność innych, możliwość obserwacji ich postępów i pozytywnych konsekwencji działań, które podejmują powoduje, że też chcę osiągać swoje cele. W trudniejszych chwilach myślę sobie, że skoro innym się udało, to dlaczego mnie miałoby się nie udać. Szczególnie w takich sytuacjach obecność ludzi ambitnych, dążących do stawania się lepszymi w tym co robią sprawia, że szybko wracam na właściwe tory i dalej realizuję swoje cele.

Zaproszenie

Jeśli widzisz sens w otaczaniu się ludźmi, którzy chcą więcej, zapraszam Cię do naszej grupy JAK SIĘ UCZYĆ ONLINE? To zamknięta grupa na Facebooku. Oznacza to, że tylko osoby zapisane do grupy mają dostęp do treści, które tam zamieszczamy.

Jeśli masz pomysł na swój rozwój albo dopiero szukasz właściwego kierunku, pomożemy Ci dzieląc się naszymi doświadczeniami. Pokażemy jak efektywnie uczyć się online, jak sprawić, żeby uczenie stało się jedną z tych czynności, które wykonujesz rutynowo systematycznie oraz zdradzimy kilka sprytnych sposobów na to jak uczyć się przy okazji.

Dołącz do nas!

1 komentarz dotyczący “SOCIAL LEARNING – czyli dlaczego lepiej uczyć się z innymi?”

  1. Magda 🙂 wiele mechanizmów psychologicznych potwierdza (i tłumaczy) to, co Ty i inni uczestnicy grupy zauważyliście. Kelly McGonigal w „Sile woli” opisuje, jak budowanie społeczności osób mających takie same cele wzmacnia naszą silną wolę, wytrwałość i w efekcie – osiągnięcie zamierzonych celów. Uczenie się przez naśladownictwo to nasza wrodzona umiejętność – jako dzieci nie uczyliśmy się przetwarzając informacje w korze mózgowej, uczyliśmy się przez naśladowanie. Tej umiejętności nie tracimy z wiekiem, ale czasem nie zauważamy, że w ten sposób nabywamy nowe kompetencje. Kolejny mechanizm – facylitacja społeczna, wzrost pobudzenia spowodowany obecnością innych mobilizuje nas do lepszego wykonywania zadań (prostszych, rutynowych).
    Podoba mi się ta społeczność 🙂

Comments are closed.

Scroll to Top