Zdobywaj mikrokompetencje i kieruj swoją ścieżką zawodową

Jeśli umiesz się uczyć, z pewnością dobrze poradzisz sobie w zmieniających się warunkach. Jeśli potrafisz zaadaptować się do nowych okoliczności zamiast narzekać i obawiać się zmian, masz duże szanse na to, żeby pracować zgodnie z Twoimi kompetencjami i czerpać satysfakcję z tego co robisz.

Mikrokompetencje i mikrodoświadczenia – zbiór takich mikroelementów pozwala nam elastycznie kierować ścieżką zawodową i modyfikować ją w obliczu niezależnych od nas okoliczności.

Mikrokompetencje mogą mieć zarówno formalny jak i nieformalny charakter, co oznacza, że za osiągnięcie danej umiejętności możesz otrzymać zaświadczenie/certyfikat albo możesz uczyć się na własną rękę. Liczy się efekt i umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce.

Mikrokompetencje uzupełniają formalne wykształcenie, ale ich główną zaletą jest to, że mogą być wykorzystane w różnych obszarach i kontekstach, niezależnie od głównego kierunku wykształcenia.

Przykładem może być nauczyciel, który zdobył formalne wykształcenie w obszarze nauczania, ale dodatkowo doskonali się z zakresu nowoczesnych technologii i prezentacji. W tym przypadku technologie i prezentacje to mikrokompetencje, które podnoszą jakość pracy nauczyciela, ale także mogą być wykorzystane w miejscu innym niż szkoła. Taki nauczyciel ma większe szanse na powodzenie na rynku pracy, gdy w pewnym momencie będzie musiał lub chciał opuścić szkołę. Mikrokompetencje, które nabył może wykorzystać w innych, zawodowych okolicznościach.

W moim przypadku – jako specjalisty ds. eLearningu mikrokompetencjami, na których rozwoju się skupiam są: grafika, myślenie wizualne, prezentacje i trendy w uczeniu się dorosłych.

Jakie jeszcze korzyści daje nam zdobywanie mikrokompetencji?

  • Nabywanie mikrokompetencji odpowiada na indywidualne potrzeby osób uczących się. Niektórzy mają większe potrzeby w zakresie planowania a inni np. prezentacji – sam wybierasz to, co jest Ci w danej chwili najbardziej potrzebne i od razu weryfikujesz to w praktyce.
  • W rozwoju skupiasz się na umiejętnościach ściśle związanych z praktyką.
  • Zaprojektowanie ścieżki rozwoju mikrokompetencji pozwala uczyć się we własnym tempie, bez konieczności ciągłego nadzoru osób trzecich.
  • Mikrokompetencje ułatwiają elastyczne projektowane ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego, którą możesz modyfikować w obliczu niezależnych od Ciebie zmian.

Nabywanie mikrokompetencji można potraktować jak grę, w której osiągasz kolejne poziomy zaawansowania i zdobywasz odznaki za nowe umiejętności. Wchodzisz w to?

Scroll to Top