Kim jest INSTRUCTIONAL DESIGNER i na czym polega jego praca?

Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania…, a co robi instructional designer?
Instructional Designer zajmuje się projektowaniem dydaktycznym. W Polsce znany jest też jako projektant szkoleń lub dydaktyk medialny (nazwy te jednak, nie w pełni odzwierciedlają jego profesję).

 

Czym jestprojektowanie dydaktyczne?

 

Projektowanie dydaktyczne opiera się na głębokim zrozumieniu tego, jak człowiek się uczy oraz co wpływa na efektywność jego nauki. Proces ten skierowany jest na konkretną osobę lub grupę ludzi. Chodzi w nim głównie o dostarczenie metod i narzędzi rozwojowych, adekwatnych do celu, jaki chcemy osiągnąć. Projektowanie dydaktyczne polega więc na zorganizowaniu takiego środowiska, które sprzyja efektywnemu uczeniu się.

 

 

Jak pracuje Instructional Designer?

 

W pierwszej kolejności rozpoznaje dwie ważne sprawy:

 

1. Cel – w jakim kierunku chce iść dana osoba lub grupa?
2. W jakim miejscu znajduje się ona obecnie?
Następnie, korzystając z wiedzy na temat rozmaitych metod rozwojowych, wyznacza ścieżkę i projektuje działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia założonego celu.

 

Instructional Designer bierze pod uwagę predyspozycje osoby uczącej się oraz jej preferencje, co do konkretnych metod i technik nauki. Różnimy się pod względem tych preferencji – np. niektórzy wolą uczyć się w grupie, a inni indywidualnie. W szkole nikt nie pytał nas o to jak lubimy się uczyć, a teraz przyszedł czas, że możemy sami o tym decydować.

 

Wiadomo też, że inaczej będziemy uczyć się pisania projektów unijnych, a inaczej zdobywać kompetencje w zakresie opieki nad małym dzieckiem, dlatego ważne jest dostosowanie metod rozwojowych do treści i umiejętności, jakie mamy przyswoić.

Podsumowując, wśród głównych zadań Instructional Designera możemy wskazać:

 

– Określenie potrzeb edukacyjnych;
– Opracowanie planu nauki;
– Projektowanie warstwy dydaktycznej;
– Wdrażanie oraz ewaluacja procesu uczenia się.
Dobry Instructional Designer zna proces uczenia się ludzi dorosłych, posiada umiejętność projektowania efektywnych rozwiązań oraz nieustanne aktualizuje swoje informacje na temat metod, technik i narzędzi rozwojowych.

 

Po co to całe projektowanie?

 

Oszczędność

 

Z mojego punktu widzenia, projektowanie niesie za sobą oszczędność czasu, pieniędzy, sił, nerwów, itp. Zamiast błądzić po omacku, wybieramy ścieżkę, która w najkrótszy możliwy sposób poprowadzi nas do celu.

 

Efektywność

 

Zauważ, że osiągnięcia i sukcesy nie spadają z nieba, ale w większości przypadków są efektem świadomie podejmowanych działań i konsekwentnej ich realizacji.

 

Skuteczne dążenie do celu

 

Nasz indywidualny plan nauki może stanowić swego rodzaju mapę, z której w dowolnym momencie dowiemy się gdzie się znajdujemy, jak daleko mamy do celu i czy przypadkiem nie zboczyliśmy z wyznaczonej ścieżki.

 

Dzisiejszy świat zmienia się w zawrotnym tempie, jeśli chcemy za nim nadążyć musimy świadomie dostosowywać zasób naszych umiejętności i kompetencji do wyzwań, jakie przed nami stawia. Dlatego właśnie umiejętność uczenia się jest dziś uważana za jedną z kluczowych kompetencji*.

 

*Umiejętność uczenia się jest uznana przez Unię Europejską za jedną z ośmiu kompetencji kluczowych  (Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie).

  1. I ja tak samo 🙂 to bardzo ciekawe i jednocześnie pouczające. Myslę, że sami dla siebie też powinniśmy być, w pewnym sensie, takimi Instructional Designerami. Dzięki temu uzyskamy większą skuteczność w osiągnięciu naszych celów rozwojowych 🙂

    1. Wszelkie rodzaje projektowania zwiększają szansę realizacji założonych rezultatów. Myślę, że szczególnie dziś, kiedy przed nami mnóstwo możliwości i zasobów – wytyczenie swojej ścieżki edukacyjnej jest bardzo potrzebne.

  2. Pingback: Praca specjalisty ds. elearnigu - KOS Academy

Comments are closed.

Scroll to Top