Koncepcja Lifelong Learning – Uczenie się przez całe życie

Niektórzy
dostają dreszczy na samą myśl o tym, że mieliby uczyć się przez całe życie. Są
wśród nas tacy, którzy z utęsknieniem wyczekują ostatniego dzwonka w szkole,
odbioru świadectwa czy absolutorium. Moment zamknięcia za sobą drzwi uczelni rozpoczyna
nowy etap, bez nauki i stresujących egzaminów. Jednym słowem – wolność. Ale czy
na pewno? 
W tym wpisie przybliżę Wam ideę Lifelong Learning czyli uczenia się
przez całe życie, a także postaram się zachęcić Was do uczynienia z uczenia się
– stylu życia. Ale po kolei. 

Skąd się wzięła koncepcja
Lifelong Learning?

Kształcenie
ustawiczne jest jednym z priorytetów polityki oświatowej w krajach Unii
Europejskiej. Potrzeba wprowadzenia tej koncepcji jest konsekwencją zmian
gospodarczych i społecznych zachodzących na europejskich rynkach pracy, a w
szczególności trendów demograficznych, takich jak m.in. starzenie się
społeczeństw. Obecnie rola kształcenia ustawicznego wzrasta, dzięki globalizacji
oraz rewolucji informatyczno-telekomunikacyjnej. Z dnia na dzień pojawia się
coraz więcej możliwości w zakresie edukacji i rozwoju. 

Czym jest koncepcja Lifelong
Learning?

Głównym
założeniem idei Lifelong Learning jest tworzenie możliwości edukacji na
wszystkich poziomach (szkolnych i pozaszkolnych), osobom w każdym wieku. 
Jedna
z definicji uczenia się przez całe życie (wg OECD) opisuje je jako „koncepcję uczenia się obejmującą rozwój
indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach w
systemie formalnym, tj. w szkołach i
uczelniach (…) oraz w ramach
kształcenia nieformalnego, a więc w domu, w pracy i w społeczności”.

Dlaczego tak ważna jest
koncepcja uczenia się przez całe życie?

Dziś,
gdy mamy do czynienia z ciągle zmieniającymi się uwarunkowaniami na rynku
pracy, podejście do edukacji, które zakłada uczenie się przez całe życie, jest
niezwykle pożądane. Od najmłodszych lat pozwala dzieciom wyrobić nawyk
dociekania, interesowania się otaczającym światem, poznawania nowych rzeczy, odważnego
doświadczania tego, co jeszcze obce. Ludziom młodym, którzy zdecydują się
zaangażować w dodatkowe formy rozwoju, ukazuje całe spektrum możliwości i
szans, jakie stoją przed nimi w przyszłości. Dorosłym umożliwia
przekwalifikowanie się lub podniesienie kwalifikacji. Przychodzi również z
pomocą osobom starszym w kwestii aktywnego zagospodarowania czasu wolnego, co
sprzyja zachowaniu rześkiego umysłu i witalności do późnych lat życia.

Wbrew
panującym powszechnie opiniom, uczenie się wcale nie musi być nudne, może stać
się fantastyczną przygodą. Może przynieść ogromne korzyści – począwszy od
zdobycia nowej wiedzy, która przełoży się na jakość wykonywanej pracy zawodowej,
poprzez podniesienie samooceny, aż do zmiany stylu życia, na otwarty i twórczy.
Zmiana
stylu życia owocuje zazwyczaj nowymi doświadczeniami oraz poszerza krąg znanych
nam ludzi, którzy poprzez swoje dążenie do bycia lepszym inspirują i pociągają
za sobą.

Zapytałam Was co sprawia, że niektórzy ludzie potrafią bez większych
trudności przekonać innych do swoich idei. Zacytuję odpowiedź jednego z moich
czytelników: „Po pierwsze są święcie przekonani do tego, co oferują. Po drugie
znają się na tym, o czym mówią. Po trzecie są zawsze pełni ognia – dynamizmu,
gdy mówią o swoich ideach”
. To bardzo trafna obserwacja – ludzie ufają tym,
którzy znają się na tym, o czym mówią. Prawdopodobnie kiedyś musieli się tego
nauczyć, a potem uczynili to częścią swojego życia. Żyją w harmonii z sobą
samym.
Znacie
takich ludzi? A może sami chcielibyście się takimi stać?
Podsumowując, poprzez przyjęcie otwartej postawy oraz dążenie do
zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, jakość naszego życia wzrasta. Przekonujemy
się, że nowe wcale nie znaczy gorsze, co więcej sami zaczynamy kreować
sytuacje, które wymagają od nas uczenia się nowych rzeczy.
Scroll to Top